จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรมการ
จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ