จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการ
ประกวดและนำเสนอผลงาน “ สื่อทันตสุขภาพ ” โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี สาธารณสุข
อำเภอนิคมคำสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
อำเภอนิคมคำสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร