กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นำคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง อาสาสมัครสภากาชาดไทย (เบตง)
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกับ IRCR, สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ (8 ส.ค.62) ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจการปฐมพยาบาล การประเมินความเสี่ยง สถานการณ์เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ในชุมชน
และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในพื้นที่อำเภอเบตง เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้
จำนวน 50 คน

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง