จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม อ.ย.ต.100 ปี  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4965 และเป็นรุ่นที่ 93/2562 ของจังหวัดตรัง โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมพิธี
ซึ่งนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ และมีอาสายุวกาชาดจำนวน 60 คนเข้ารับการอบรม

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง