จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพีธี พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียง ณ อ้างเก็บห้วยซิง บ้านนาซิง หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร