กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดย นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายยกกิ่งกาชาดฯ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอร่องคำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
แหล่งน้ำ คูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนสาธารณะหนองยาง-ดอนปู่ตา ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ