จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ท่าน้ำวัดหลวงปรีชากูล อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยในแต่ละพิธี
ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พลเรือน นอ. ผู้บริหาร อปท. ประชาชนจิตอาสาฯ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี