จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ คลองปอนด์ หมู่ 1 ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง