จังหวัดพังงา​

เมื่อวันที่​ 5​ สิงหา​คม​ 2562​ นางรัติยา​ พัฒกุล​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา​ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมบันทึก
เทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนอำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็น และทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าจวบจน
กระทั่ง​ทุกวันนี้

จังหวัดพังงา​
จังหวัดพังงา​