จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมทีมคณะวิทยากรแกนนำการดูแลผู้สูงอายุจากเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมประเมินผลการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ประจำปี 2562 โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม สรุปและประเมินผลการ
พัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ระหว่างจังหวัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี