จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางละม่อม ไชยสิริ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นางปาริชาต แสงชมภู รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ประกอบด้วย
กิจกรรมทำความสะอาด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
(ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ)

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ