จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธี ตามที่จังหวัดปัตตานี ได้จัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณ
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ภายในงานได้มีการออกร้านนาวากาชาดและจำหน่าย
สลากกาชาด ซึ่งได้มีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ในคืนวันสุดท้ายที่บริเวณเวทีกลาง โดยรางวัลที่เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นำมาออกรางวัล
สลากกาชาดมีทั้งสิ้น ๑๑๑ รางวัล และวันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้
- รางวัลที่ ๑ รถยนต์เก๋ง MAZDA ๒ จำนวน ๑ รางวัล หมายเลข ๔๙๑๗๐ ได้แก่ นางสาวซารีปะ บูละ บ้านเลขที่ ๔๙ ม.๑๐ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- รางวัลที่ ๒ รถยนต์กระบะ ISUZU จำนวน ๑ รางวัล หมายเลข ๔๖๕๙๕ ได้แก่ นางนิรุสมีนี เจะบู บ้านเลขที่ ๔๙ ม.๑๐ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- รางวัลที่ ๓ ทองคำแท่งหนัก ๕ บาท จำนวน ๒ รางวัล ๑) หมายเลข ๓๒๗๙๑ ได้แก่ นางสาวเบญญา จันแดง บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าข้าม
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
๒) หมายเลข ๔๖๘๕๙ ได้แก่ นางสาวอุไรวรรณ ทองเกลี้ยง บ้านเลขที่ ๑๑ ซ.ภราดร ๑ ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา -รางวัลที่ ๔ รถจักรยานยนต์
จำนวน ๕ รางวัล
๑) หมายเลข ๓๐๙๘๖ ได้แก่ นายบือราเฮง มะแซ บ้านเลขที่ ๔ ม.๖ ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
๒) หมายเลข ๓๒๙๘๐ ได้แก่ นายมะดิง ลอมา บ้านเลขที่ ๒๙ ม.๒ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
๓) หมายเลข ๔๔๗๒๐ ได้แก่ นางสาวชยณัฐ มะลิหอม บ้านเลขที่ ๖๘/๑๖๐ ม.๓ ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
๔) หมายเลข ๖๓๔๓๖ ได้แก่ นางสาวปรียาภรณ์ บุญส่ง บ้านเลขที่ ๑๖๖ ม.๖ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
๕) หมายเลข ๓๙๗๒๖ ได้แก่ นายจิรพล วาระเพียง บ้านเลขที่ ๓๘/๒๑ ถ.สามัคคี ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาด จากการจัดงานกาชาด และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี
ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยการสนับสนุนซื้อบัตรสลากกาชาด ซึ่งเป็นการสร้างกุศลด้วยการร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อให้เหล่ากาชาดซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่หวัง
ผลกำไร นำรายได้ไปดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป รวมทั้งขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งการบริจาคเงิน สิ่งของ และเสียสละแรงกายแรงใจ
จนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผู้ได้รับรางวัลต่างรู้สึกดีใจ และสุขใจจากการเป็นผู้ให้ด้วยการสนับสนุนสลากกาชาด และอิ่มใจจากการเป็นผู้รับ
ของรางวัล ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชาว
ปัตตานีอย่างแท้จริง

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี