จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนสตรีพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ ได้เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น
แห่งสถานศึกษา แก่ผู้ปกครองที่ได้รับการเสนอชื่อรับมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง