จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ค่ายอาสายุวกาชาด ปี ๒๕๖๒ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิก ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จริยธรรม สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี, และนักศึกษาอาสายุวกาชาดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิก จำนวน ๖๐ คน ร่วมฝึกอบรม

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี