จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
กิจกรรม "ก่อสร้างฝายมีชีวิต พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมี
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายอำเภอเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณห้วยคำฮี บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร