จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
ณ บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองสายวัดสาลิการาม – ท่าอากาศยานตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง