จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย
นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาจำนวนกว่า 700-800 คน ร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณ
ลำบึงพักทัน ณ บริเวณลำบึงพักทัน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี