จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล “ หลักสูตรการให้ความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาล ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
เปิดการอบรม ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่