จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
รณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ โรงเรียน
สุขานารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา