จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 โดยความร่วมมือ กับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย
สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย และโรงพยาบาลเลย มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย