จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม
จัดทำงบประมาณ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร