จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม"ธาราบำบัดเติมความสุขและเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้น้องพิการ
ประจำปี 2562 โดย นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา