จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
จัดงานกาชาด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งกำหนดการจัดงานภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่
15-24 พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์