จังหวัดเพชรบุรี

นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จุดประกายกาชาด
และการปฐมพยาบาล” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน ให้กับอาสายุวกาชาด
ซึ่งจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และได้รับเกียรติจากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน จาก 8 โรงเรียน

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี