จังหวัดเพชรบุรี

นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน ประจำปี 2562 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานด้านป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี