จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโร คันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ
และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2562 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง พร้อมด้วย
นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางละมัย เจริญโสภา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดพัทลุง,นางพกุลกาญจน์ เทอดวีระพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์ จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง
ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณศาลากลาง จ.พัทลุง เพื่อรวมน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
ศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดพัทลุง และชาวภาคใต้ และเพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งดีงามอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน
และนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีกวนข้าวมธุปายาส พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ และสมโภชข้าวมธุปายาส
การออกร้านนาวากาชาด การแสดงหรสพ ศิลปินดารา การแสดงพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียน การแสดงของเยาวชนเก่งและดีทูบีนัมเมอร์วัน
การประกวดร้องเพลง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ในนามลูกทุ่งประชารัฐ การประกวดหนุ่มเมืองลุง – สาวเสกัก มโนราห์ การเดินแบบการกุศล
การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากภูมิภาคต่าง ๆ คาราวานสินค้าราคาถูก รวมทั้งนิทรรศการจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง