จังหวัด​พังงา​

เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ ร่วม​กิจกรรม​สังเกต​การณ์ฝึกการป้องกัน​และบรรเทา​สาธารณภัย​แบบ​บูรณาการ​ พ.ศ.2562​ กรณี​ภัยจากคลื่น​สึนามิ​
จังหวัด​พังงา​ นางรัติ​ยา​ พัฒ​กุล​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​กรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ร่วมเฝ้าสังเกต​การ​ณ์ฝึก​ป้องกัน
​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​แบบ​บูรณาการ​ กรณี​เกิดภัยจากคลื่น​สึนามิ​ เพื่อเป็นการทดสอบ​กระบวนการแจ้งเตือน​และการอพยพ​ ณ​ ศาลา​เอนกประสงค์​โรงเรียน
​บ้าน​น้ำ​เค็ม​ หมู่ที่​ 2​ ตำบลบางม่วง​ อำเภอตะกั่วป่า​ จังหวัด​พังงา​ ซึ่งมีเครือข่ายภาคีจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วม​กิจกรรม​สังเกตการณ์​อย่าง​มาก​มาย
​ ซึ่งในภาคเช้ามีการซ้อมภยและอพยพ​พร้อมกัน​ 3​ จังหวัด​ ได้แก่​ กระบี่​ ระนอง​ และพังงา​ และในช่วงบ่าย​ 3​ จังหวัดคือ​ สตูล​ ตรัง​ และภูเก็ต​ เพื่อเป็นการ
พร้อมรับมือกับเหตุการณ์​ที่อาจเกิดขึ้นจริง​ เพื่อลดจำนวนความเสียหายทั้งทรัพย์สิน​และประชากรที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการอพยพ​ ในการฝึกซ้อมวันนี้
เป็นการเตรียมพร้อม​ด้านการเตือนภัยทั้งสัญญาณ​จากหอเตือนภัย​ ระบบ​เครื่อง​มือสื่อสาร​ เส้นทางการหนีภัย​ ตลอดจนการเตรียมพร้อมของหน่วยจิตอาสา​
หลังจากเสร็จ​สิ้นการซ้อมแล้วจะต้องนำผลการฝึกซ้อมมาร่วมกันประชุม​หารือเพื่อแก้ไข และปรับปรุง​เพื่อให้เกิดประโยชน์​และสามารถ​ใช้งานได้จริง
|ในสถานการณ์​จริงต่อไป

จังหวัด​พังงา​
จังหวัด​พังงา​
จังหวัด​พังงา​
จังหวัด​พังงา​
จังหวัด​พังงา​
จังหวัด​พังงา​
จังหวัด​พังงา​
จังหวัด​พังงา​