จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศการปฎิบัติงานของจิตอาสา
สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมมอบพร้อมเสื้อกั๊กจิตอาสา ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง