จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์.
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางศิริพร ไพบูลย์. ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ในโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10. และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีประจำปี 2562.
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ฯได้นำบุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ
จำนวน 34 7 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 347 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ