จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางอภิญญา อนรรฆมาศ
รองนายกเหล่ากาชาดฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร " ความรู้เกี่ยวกับอาสายุวกาชาด " และหลักสูตร " การปฐมพยาบาลเบื้องต้น "
ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยมี สมาชิกเหล่ากาชาดร่วมเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มียุวกาชาดที่เข้าร่วมอบรม ตามหลักสูตรของสำนักงานยุวกาชาด
ฅจำนวน 100 คน ณ. ห้องสบันงา ชั้น 4 อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์