จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการติดตามนิเทศจิตอาสา
สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และมอบเสื้อกั๊กจิตอาสา อำเภอห้วยยอด ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง