จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการ
จัดงานเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหารครบ 250 ปี ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหารครบ 250 ปี เพื่อสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวแลผู้สนใจทั่วไปรับทราบทั่วถึง โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ
พร้อมด้วยหัวหน้าราชการต่างๆ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร