จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมโครงการรับบริจาคเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา โดยมีนายวงเทพ เข็มวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ