จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวิ่งรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562
" RUN FOR KING 2019 " เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในประเภท Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรและประเภท
Mini Marathon ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ
ที่ดีให้แก่ประชาชน โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน
ชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร