จังหวัดแพร่

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายอนุรัฐ ไทยตรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนา คู คลอง ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ในพิธี ณ วัดสำเภา หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่