จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
“ พัฒนา คู คลอง ” คลองน้ำใส พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดทุ่งไหม้) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง