จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในโครงการเลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง,นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
นำโดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังกล่าว พร้อมด้วย นางละมัย เจริญโสภา
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง