จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. คลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลไม้เค็ด นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน " จิตอาสาพัฒนา คู คลอง " เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี