จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะฯ ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนา คู คลอง " และได้นำอาหารกลางวัน
จำนวน 500 กล่อง เพื่อมอบให้กับจิตอาสาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องโนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์