จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ เรือนจำกลางปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง
อาทิ รองเท้า แพมเพิสสำหรับเด็ก เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาวะแก่ผู้ต้องขังให้ดียิ่งขึ้น

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี