จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายภูวณัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ปลัดอำเภอ, ข้าราชการ และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน
ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และความร่มเย็น
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี