จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 เวลา 10.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะและหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง