จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบแว่นสายตายาวให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 37 คน ในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง รุ่นที่ 1/2562 ณ วัดนานอน
ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง