จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิด ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนายกเหล่ากาชาด ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และจิตอาสา
รวมทั้งได้ หยิบสลากชิงโชครางวัล ร่วมแจกของขวัญของบู้ทแม่บ้านมหาดไทยและเยี่ยมชมบู๊ทต่างๆ ซึ่งในบู้ทเหล่าการชาดจังหวัดปัตตานี มีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือบู้ทของเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีด้วย สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดปัตตานีมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี ปีนี้บรรยากาศคึกคักมาก มีประชาร่วมกันเป็นจำนวนมาก มีการออกบู้ทจัดกิจกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ
โรงเรียน ตำรวจ ทหาร และภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มของเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี