จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดการอบรม " ทำดี..ง่ายๆ..ให้เลือด " และมอบประกาศนียบัตรปิดการอบรม โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต
ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์
บาหลีรีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา