จังหวัดตรัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง