จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คุณจอมใจ สิงห์ประดิษฐ์ เดินทางมาแจ้งความประสงค์บริจาคอวัยวะและดวงตา
กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง