จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย
นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด
ร่วมกันมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีจากการถูกรางวัลสลากกาชาด ในงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่
17 – 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ