จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเมืองชัยนาท
ร่วมการออกร้านสกุณากาชาดและมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการตักไข่สกุณากาชาด ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น
และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท