จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานและตัดสินการประกวด
การตำข้าวแดกงาวิถีไทเลย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย